تهران، خیابان انقلاب، خیابان بهار جنوبی، شماره ۱۸، طبقه اول

  تلفن ارتباط مستقيم : ۰۲۱۸۸۳۲۸۸۱۵

اخبار

مطالب مفید و کاربردی

مراحل ساخت تندیس

مراحل ساخت تنديس در شركت تنديس سازان پارس آراد

بعد از دريافت سفارش مشتری محترم و تعيين نوع تنديس (حجمی، پلكسی و يا تركيبی از حجمی و پلكسی و كريستال و ...) طراحی اوليه توسط گروه تخصصی شركت تنديس سازان پارس آراد انجام شده و طرح برای مشتری جهت تاييد ارسال می گردد.

پس اخذ تاييد مشتری، در صورتی كه تنديس حجمی باشد، طرح برای ريخته‌گر ارسال و ريخته‌گر قالب تنديس را ساخته و سپس با استفاده از موادی همچون: برنج و ... كار ريخته‌گری انجام مي‌شود. بعد پايان كار ريخته‌گری، تنديس‌ها پرداخت شده (صيقل‌كاري تنديس) و به آبكاری فرستاده شده و با توجه به سفارش مشتری، آبكاری طلا، نيكل، كروم و ... انجام می شود. در صورتی كه تنديس پلكسی باشد، تمام قطعات با استفاده از دستگاه ليزر برش داده‌ می شود. گروه تخصصی طراحی شركت تنديس سازان پارس آراد همزمان طراحی پايه‌ی تنديس را با توجه به اندازه و سفارش مشتری كه در بيشتر مواقع از پلكسی يا چوب و پاره‌ای موارد از سنگ و موارد مشابه ساخته می شود، را به پايان رسانده و برای ساخت به كارگاه پايه‌سازی ارجاع می دهد. لازم به ذكر است كه بيشتر اين عمليات به صورت موازی و همزمان انجام می شوند تا در زمان‌بندی اعلام شده از سوی مشتری تاخيری پيش نيايد.

وقتی تمام قطعات تنديس آماده شد، گروه توليد شركت تنديس سازان پارس آراد، عمليات مونتاژ تنديس‌ها را آغاز مي‌كند. همزمان با اين عمليات، كار تهيه پلاک های روی تنديس كه نشان‌دهنده‌ی سازمان يا ارگان اهدا كننده و همچنين نام رويداد يا همايش و ... و شخص هديه گيرنده روی پلاک حک می شود. 

بعد پايان مونتاژ و نصب پلاک های تنديس، كنترل فنی و كنترل كيفيت صورت گرفته و پس از تاييد نهايی، عمليات بسته‌بندی آغاز و سپس برای مشتری ارسال می گردد.