تهران، خیابان انقلاب، خیابان بهار جنوبی، شماره ۱۸، طبقه اول

  تلفن ارتباط مستقيم : ۰۲۱۸۸۳۲۸۸۱۵

کنفرانس

 کنفرانس 


چهارمین کنفرانس مدیدیت راهبردی در چهارمین کنفرانس مدیدیت راهبردی در مشاغل پر ریسک